Eric Roovers's picture

Om uiteenlopende vraagstukken in een complexe omgeving samenhangend op te lossen, kiezen steeds meer organisaties voor Werken onder Architectuur. Architectuur is een gevleugeld begrip, maar uiteindelijk komt het neer op afspraken die ervoor zorgen dat veranderingen samenhangend en duurzaam tot stand komen. Dat betekent dat architecten meer zijn dan specialisten met een helikopterview. Willen ze hun rol waarmaken dan moeten ze midden in de organisatie staan. Werken onder Architectuur inrichten is daarom mensenwerk.

In mijn presentatie op ARIS ProcessDay 2010 presenteer ik onze aanpak voor de stapsgewijze introductie van architectuurprocessen en –middelen in de organisatie.

Wilt u architectuur beter inbedden in het veranderproces, denkt u aan de introductie van tools in het architectuurproces of wilt u meer weten over IDS Scheers visie op architectuur, bezoek ons dan in Hotel Den Haag op 28 januari.

-Eric Roovers

 

Veranderproces