JT

Donderdag 28 januari is het zover, de ARIS ProcessDay 2010. Mijn bijdrage aan deze dag is een presentatie die als doel heeft u handvaten te bieden om meer rendement te halen uit uw BPM initiatieven. Ik zal ingaan op de traditionele valkuilen van BPM initiatieven en hoe die voorkomen kunnen worden. 

Officiele aankondiging: "BPM is een veranderinstrument dat bijdraagt aan de verbetering van efficiency en effectiviteit. Toch stranden veel initiatieven door het uitblijven van (snelle) resultaten. Veelal blijven organisaties steken in de beschrijvingsfase. Maar procesmodelleren is slechts een middel, het gaat om meten, analyseren en verbeteren. Door concrete, tastbare en haalbare doelen te stellen en zorg te dragen voor een structuur waarin er naast aandacht voor tools ook aandacht is voor mensen, methodes en een verbeteraanpak ontstaat er ruimte voor continue verbetering. Een pragmatische insteek zorgt voor meer rendement. In deze presentatie besteed ik aandacht aan hoe u concreet vorm kunt geven aan uw toekomstvisie en hoe een op meting-gebaseerde aanpak helpt bij het vergroten van het rendement van uw BPM-initiatieven."

Tot donderdag 28 januari.